Mô hình DOM trong web và ứng dụng

Document Object Model DOM là một hệ giao tiếp lập trình ứng dụng cho tài liệu HTML và XML. Nó xác định cấu trúc logic của tài liệu và phương pháp truy cập và sử dụng tài liệu đó. Trong DOM đã chỉ rõ, thuật ngữ tài liệu được sử dụng theo nghĩa ngày càng rộng lớn và phần lớn hiện nay Document được hiểu theo nghĩa dữ liệu hơn là theo nghĩa tài liệu. XML được sử dụng như là một phương pháp biểu diễn cho nhiều loại thông tin khác nhau. Hiện nay với XML thì dữ liệu tương đương với tài liệu và DOM có thể sử dụng để quản lí dữ liệu. Với DOM người lập trình có thể xây dựng tài liệu của họ với cấu trúc xác định, thêm vào, sửa đổi hay là xoá các thành phần và nội dung. Mọi thứ tìm thấy trong HTML hoặc XML đều có thể truy cập, biến đổi, xoá hoặc thêm vào bằng cách dùng DOM. Giao diện DOM bên trong và ngoài tập hợp XML có chỉ là theo danh nghĩa. Trong W3C chỉ rõ một đối tượng quan trọng đối với DOM là cung cấp một chuẩn giao diện chương trình mà nó có thể được sử dụng với điều kiện và ứng dụng rộng lớn đa dạng. DOM được thiết kế để sử dụng với nhiều ngôn ngữ lập trình cốt để cung cấp một ngôn ngữ xác định độc lập, đưa ra giao diện của DOM. W3C định nghĩa rất nhiều cấp độ cho mô hình DOM, chẳng hạn : – Level 0 : là đặc tả DOM không chính thức, khởi đầu của mô hình DOM áp dụng cho các trình duyệt thông dụng trước đây là Netscape navigator 3.0 và IE 3.0 – Level 1 : Đặc tả và định nghĩa mô hình DOM ở cấp độ này được cài đặt và sử dụng nhiều nhất. DOM ở cấp độ này tập trung vào sự kết hợp giữa tài liệu HTML và XML. – Level 2 : Cấp độ nâng cao này chỉ đang là ứng viên được W3C xem xét. Mô hình DOM ở cấp độ 2 mở rộng cho phép bạn sử dụng không gian tên và kết hợp với mô hình định kiểu như CSS hay XSL. – Level 3 : Cấp độ này chỉ đang ở mức hoạch định. Nó cho phép nạp, xử lí, lưu lại mô hình nội dung tài liệu ( như các định nghĩa DTD và lược đồ XML ). Chúng ta ở đây chỉ xem xét DOM ở cấp độ 1, là mô hình đã được trình duyệt IE mới nhất hỗ trợ công nghệ XML tối đa. DOM là gì ? DOM là 1 chương trình giao tiếp lập trình ứng dụng cho tài liệu. Nó giống như mô hình cấu trúc tài liệu. Trong DOM, thì tài liệu có cấu trúc hợp logic giống như là 1 khu rừng hay một lùm cây. Tuy nhiên, nó không chỉ rõ rằng tài liệu phải thực hiện như thế nào và các mối liên hệ giữa các đối tượng trong tài liệu được thực hiện như thế nào. DOM là 1 mô hình có tính logic, nó có thể thực hiện với nhiều hình thức rất thuận tiện. Một thuộc tính quan trọng của mô hình cấu trúc DOM là cấu trúc đẳng cấu, nếu có hai sự kiện DOM được thi hành sẽ được sử dụng để tạo nên một kết quả giống như một tài liệu, nó giống như mô hình cấu trúc với đúng với các đối tượng và các mối quan hệ. Tên Document Object Model được chọn bởi vì nó là một mô hình đối tượng ( Object model ). Tài liệu là một mô hình sử dụng đối tượng, và mô hình không chỉ bao gồm cấu trúc tài liệu mà còn là cách thức sử dụng của tài liệu và các đối tượng bên trong nó. Nói cách khác, nút trong mô hình DOM không mô tả cấu trúc dữ liệu, chúng mô tả các đối tượng có các chức năng và có tính đồng nhất như là mô hình đối tượng. DOM được coi là : – Giao diện và đối tượng sử dụng để trình bày và vận dụng một tài liệu bao gồm cả hai cách sử dụng – Theo nghĩa của giao diện và đối tượng bao gồm cả hai cách sử dụng và thuộc tính – Các mối liên hệ và sự cộng tác giữa giao diện và đối tượng Trong cấu trúc của SGML ( Ngôn ngữ đánh dấu tổng quát chuẩn ) tài liêu được mô tả bằng một mô hình dữ liệu trừu tượng chứ không phải bằng mô hình đối tượng. Còn trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dữ liệu tự nó đóng gói trong đối tượng, nó che dấu cho dữ liệu và bảo vệ nó trực tiếp từ bên ngoài. Các chức năng liên kết với các đối tượng quyết định như thế nào tới sự vận dụng các đối tượng và chúng là thành phần của mô hình

Advertisements

1 Comment »

  1. 1
    linhtv Says:

    Hi bạn!
    Bạn có thể giúp mình cấu hình IE security để sử dụng phương thức DOM save ko. Khi mình load dữ liệu từ 1 xml file thì ok, khi sử dụng đối tượng xml dom để remove 1 node nào đó và mình muốn save lại cái đối tượng vừa remove dữ liệu thì nó toàn báo permision denied. Mình có thấy hướng dẫn là thiết lập lại security của IE nhưng ko làm sao config được, mình đang dùng IE7. NÓ vẫn báo lỗi “permision denied”.


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: