Archive for the ‘Lập trình Web’ Category

10 trang hàng đầu cung cấp các tài nguyên quý giá về Ajax/Javascript

2 November, 2008

Bộ sưu tập gồm 10 website và blog cung cấp các ví dụ, hướng dẫn và các tài nguyên download quý giá về Ajax, Javascript

1. Ajax Rain

Ajax Rain bao gồm nhiều tài nguyên quý giá về AJAX, CSS, DHTML và Javascript. Một trang không thể bỏ qua cho các lập trình viên hay các nhà thiết kế và phát triển web.

Một số ví dụ tiêu biểu

2. Ajax Daddy

Đây là bộ sưu tầm khổng lồ các soures tuyệt vời để phát triển những ứng dụng cho web 2.0 . Bạn có thể xem bản Demo trước khi quyết định có tải về hay không !

Một số ví dụ tiêu biểu

3. Mini Ajax

Trang này chỉ cung cấp 1 bộ sưu tầm DHTML và AJAX scripts nho nhỏ nhưng rất hữu ích.

Một số ví dụ tiêu biểu:

4. Ajaxian

Có tất cả mọi thông tin về Ajax bao gồm các ví dụ, blog, diễn đàn và các hướng dẫn. Cập nhật thường xuyên và có nhiều thông tin giá trị

Một số ví dụ tiêu biểu:

5. DHTML Goodies

Một thư viện của DHTML, Ajax scripts, demo và các hướng dẫn. Các scripts được sắp xếp theo từng chủ đề để dễ dàng tìm kiếm.

Một số ví dụ tiêu biểu:

6. Javascript Kit

Có rất nhiều tài nguyên tại đây, gồm các hướng dẫn về JavaScript, DHTML, CSS hay các tuts dành cho web designer. Ngoài ra trang này còn có 1 diễn đàn rất sôi nổi, đáp ứng mọi thắc mắc của bạn 1 cách nhanh chóng.

Một số ví dụ tiêu biểu:

7. Dynamic Drive

Đây là 1 trang rất hay để bắt đầu học lập trình từ dễ đến khó. Dynamic Drive cung cấp rất nhiều sources về JavaScript, DHTML và CSS. Trang này còn có những công cụ trực tuyến rất hay và hữu dụng như tạo Favicon trực tuyến, tùy chỉnh hình ảnh hay tạo pass cho file htaccess …

Một số ví dụ tiêu biểu:

8. DHTML Site

Đây là trang bạn có thể tìm thấy 1 danh bạ khổng lồ về AJAX/DHTML scripts và các Tuts. DHTML Site sắp xếp bài viết theo từng chủ đề. Giao diện khá thoáng và dễ nhìn.

Một số ví dụ tiêu biểu:

9. Solutoire

Một thư viện khổng lồ về Javascript và Ajax, bao gồm các vị dụ và các Tuts về jQuery, Scriptaculous, Mootools …

Một số ví dụ tiêu biểu:

10. DevSnippets

Các sources được sắp xếp thành Gallery với nhiều chủ đề. Người dùng còn có thể submit những ví dụ về ajax và javascript yêu thích của mình lên trang này để giới thiệu với mọi người.

Một số ví dụ tiêu biểu:

Theo Devsnippets

Advertisements

Step by Step to AJAX – một bài hướng dẫn khá hay

2 April, 2008

AJAX has been exciting many programmers as the latest and greatest thing in web development. This article takes a step-by-step look at the Microsoft way to script for AJAX.Introduction This tutorial is not about Ajax Telamon from the Iliad who fought Hercules, but the latest and greatest (at least in the opinion of some) thing in web development. Ever since Google charmed the web at large with those AJAX-created Google Maps apps, the number of amount of adherence to AJAX has been growing exponentially. In this tutorial, we look mainly at the Microsoft way of scripting for AJAX. Like my previous tutorials, it’s step by step all the way after a brief introduction.Web Application Evolution Since 1992 developers have relentlessly pursued ways to make the web more appealing, more productive and more interactive. The plain text html at birth soon saw embedded images followed by appealing colors conferred by cascading style sheets. But it was left for JavaScript to bring user interaction, and thus began the heydays of scripting languages. However, there were two major browsers sharing the web space, and two scripts to serve the user (the third, ECMA came later). This was not enough, and DHTML was born – not a new language, but a good mix of html, CSS, and JavaScript that made user interaction extremely satisfying.AJAX came along to make the interaction more responsive without needing to refresh the page. AJAX is an acronym, and the credit for coining this name goes to Adaptive Path’s S. S. Garret. However, Microsoft appears to be the progenitor, with its flagship ActiveX Technology making this possible. Now it is a mélange of XHTML, CSS, JavaScript, XmlHttpRequest, and XML, and its DHTML déjà vu all over. Read the rest of this entry »

XML Parsing Error: not well-formed

21 February, 2008

XML Parsing Error: not well-formed
Location: http://localhost/dotnetnuke/Install/Install.aspx
Line Number 1, Column 2:<%@ Page language=”vb” AutoEventWireup=”false” Explicit=”True” Inherits=”DotNetNuke.Services.Install.Install” CodeFile=”Install.aspx.vb” %>
-^


Đây là lần thứ 2 bị lỗi này, có tài liệu hướng dẫn kế bên nhưng ko sửa được mà phải lên Google search. Lý do: gặp ký hiệu %Windir% thì phải chạy vào thư mục cài đặt Windows, đằng này lại vào… “Program Files”, hix… <~~ HẾT THUỐC

Post lên để lưu truyền lại cho con cháu đời sau, xem như kinh nghiệm được upgrade từ version 1.0 lên 1.0.1 (hy vọng đây là bản finall của trường hợp này)

When you access an ASP.NET page in your browser, you may get an XML Parsing Error that says that the XML is not well formed. The error message also displays the page directive statement present in the 1st line of the .aspx file. First we will fix this error, then we will look at one possible reason why you may be getting this error in ASP.NET.


Fix the ‘XML Parsing Error’
Click Start > Run, and type the following command depending on which ASP.NET framework is in use by the default web site in your IIS.

ASP.NET 2.0 Framework
%Windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i

ASP.NET 1.1 Framework
%Windir%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i

You should see a command window that is displayed briefly, that shows that ASP.NET is being installed. After the registration is successful, the window will be closed.


Now refresh the .aspx page that you got the XML Parser error for in the browser and your page should be rendered correctly.

Why did you get this error ?
I have seen this error happen to me in situations where I had installed IIS after the installing the .Net Framework. This make sense. If you install IIS after you install the .Net Framework, then the framework is not registered with IIS. So when a request for a .aspx page comes to IIS, it simply passes on the contents of the page as-is without processing it. So in effect, the browser receives the entire .aspx page’s code, tried to parse it as an XML file, encounters the parsing error at the second character in the page directive and stops.

Nguồn: http://theshiva.us/technicalblog/archive/2007/03/26/fix-for-asp-net-xml-parsing-error-not-well-formed-line-number-1-column-2.aspx

Mô hình DOM trong web và ứng dụng

16 January, 2008

Document Object Model DOM là một hệ giao tiếp lập trình ứng dụng cho tài liệu HTML và XML. Nó xác định cấu trúc logic của tài liệu và phương pháp truy cập và sử dụng tài liệu đó. Trong DOM đã chỉ rõ, thuật ngữ tài liệu được sử dụng theo nghĩa ngày càng rộng lớn và phần lớn hiện nay Document được hiểu theo nghĩa dữ liệu hơn là theo nghĩa tài liệu. XML được sử dụng như là một phương pháp biểu diễn cho nhiều loại thông tin khác nhau. Hiện nay với XML thì dữ liệu tương đương với tài liệu và DOM có thể sử dụng để quản lí dữ liệu. Với DOM người lập trình có thể xây dựng tài liệu của họ với cấu trúc xác định, thêm vào, sửa đổi hay là xoá các thành phần và nội dung. Mọi thứ tìm thấy trong HTML hoặc XML đều có thể truy cập, biến đổi, xoá hoặc thêm vào bằng cách dùng DOM. Giao diện DOM bên trong và ngoài tập hợp XML có chỉ là theo danh nghĩa. Trong W3C chỉ rõ một đối tượng quan trọng đối với DOM là cung cấp một chuẩn giao diện chương trình mà nó có thể được sử dụng với điều kiện và ứng dụng rộng lớn đa dạng. DOM được thiết kế để sử dụng với nhiều ngôn ngữ lập trình cốt để cung cấp một ngôn ngữ xác định độc lập, đưa ra giao diện của DOM. W3C định nghĩa rất nhiều cấp độ cho mô hình DOM, chẳng hạn : – Level 0 : là đặc tả DOM không chính thức, khởi đầu của mô hình DOM áp dụng cho các trình duyệt thông dụng trước đây là Netscape navigator 3.0 và IE 3.0 – Level 1 : Đặc tả và định nghĩa mô hình DOM ở cấp độ này được cài đặt và sử dụng nhiều nhất. DOM ở cấp độ này tập trung vào sự kết hợp giữa tài liệu HTML và XML. – Level 2 : Cấp độ nâng cao này chỉ đang là ứng viên được W3C xem xét. Mô hình DOM ở cấp độ 2 mở rộng cho phép bạn sử dụng không gian tên và kết hợp với mô hình định kiểu như CSS hay XSL. – Level 3 : Cấp độ này chỉ đang ở mức hoạch định. Nó cho phép nạp, xử lí, lưu lại mô hình nội dung tài liệu ( như các định nghĩa DTD và lược đồ XML ). Chúng ta ở đây chỉ xem xét DOM ở cấp độ 1, là mô hình đã được trình duyệt IE mới nhất hỗ trợ công nghệ XML tối đa. DOM là gì ? DOM là 1 chương trình giao tiếp lập trình ứng dụng cho tài liệu. Nó giống như mô hình cấu trúc tài liệu. Trong DOM, thì tài liệu có cấu trúc hợp logic giống như là 1 khu rừng hay một lùm cây. Tuy nhiên, nó không chỉ rõ rằng tài liệu phải thực hiện như thế nào và các mối liên hệ giữa các đối tượng trong tài liệu được thực hiện như thế nào. DOM là 1 mô hình có tính logic, nó có thể thực hiện với nhiều hình thức rất thuận tiện. Một thuộc tính quan trọng của mô hình cấu trúc DOM là cấu trúc đẳng cấu, nếu có hai sự kiện DOM được thi hành sẽ được sử dụng để tạo nên một kết quả giống như một tài liệu, nó giống như mô hình cấu trúc với đúng với các đối tượng và các mối quan hệ. Tên Document Object Model được chọn bởi vì nó là một mô hình đối tượng ( Object model ). Tài liệu là một mô hình sử dụng đối tượng, và mô hình không chỉ bao gồm cấu trúc tài liệu mà còn là cách thức sử dụng của tài liệu và các đối tượng bên trong nó. Nói cách khác, nút trong mô hình DOM không mô tả cấu trúc dữ liệu, chúng mô tả các đối tượng có các chức năng và có tính đồng nhất như là mô hình đối tượng. DOM được coi là : – Giao diện và đối tượng sử dụng để trình bày và vận dụng một tài liệu bao gồm cả hai cách sử dụng – Theo nghĩa của giao diện và đối tượng bao gồm cả hai cách sử dụng và thuộc tính – Các mối liên hệ và sự cộng tác giữa giao diện và đối tượng Trong cấu trúc của SGML ( Ngôn ngữ đánh dấu tổng quát chuẩn ) tài liêu được mô tả bằng một mô hình dữ liệu trừu tượng chứ không phải bằng mô hình đối tượng. Còn trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dữ liệu tự nó đóng gói trong đối tượng, nó che dấu cho dữ liệu và bảo vệ nó trực tiếp từ bên ngoài. Các chức năng liên kết với các đối tượng quyết định như thế nào tới sự vận dụng các đối tượng và chúng là thành phần của mô hình

giới thiệu về CSS

16 January, 2008

SS là gì? Một câu hỏi đơn giản thôi mà khá khó để trả lời. Bạn có thể vào google.com và gõ cụm từ define: CSS sẽ cho ra vô vàn kết quả.

Khi thế giới web mới ra đời người ta thường dùng các thẻ HTML để dàn trang. Việc dàn trang đó bao gồm chia trang web thành các bảng, ô, để add text, add ảnh, kiểu chữ, màu sắc… Khi mà công nghệ web ngày càng phát triển người ta nhận thấy việc dàn trang bằng các bảng ngày càng trở nên bất tiện. Khối lượng mã HTML lớn cùng việc khó khăn trong kiểm soát các vùng nội dung trên trang web (theo tôi biết) là những lý do khiến HTML ngày càng thất thế. Nếu bạn vào các website chuyên nghiệp của nước ngoài bạn sẽ việc dàn trang của họ hoàn toàn bằng các thẻ DIV của CSS mà không dùng các thẻ HTML, nếu có thì cũng rất ít.
Công nghệ CSS được đề cập đầu tiên bởi W3C vào năm 1996. Theo định nghĩa của W3C (Wide Web Consortium) CSS (từ viết tắt của Cascading Style Sheet tạm dịch là bảng kiểu xếp chồng) là một ngôn ngữ giúp người thiết kế web có thể add kiểu vào tài liệu web (như kiểu font chữ, màu sắc, khoảng cách vv..). Bạn có thể tạo ra kiểu một lần nhưng có thể dùng lại nhiều lần trong các tài liệu web tiếp theo. Ví dụ như nếu bạn muốn hiển thị một bức ảnh trong web với màu khung màu xanh, đường viền bức ảnh là đường kẻ liền thì bạn có thể định nghĩa khung đó thành một kiểu, giả dụ đặt tên là “frame” đi. Và sau đó khi bạn muốn các khung ảnh khác cũng có kiểu dáng như vậy thì bạn chỉ việc gọi kiểu mà bạn đã định nghĩa để sử dụng lại lần nữa. Cụ thể ở đây là gọi kiểu “frame”.

Việc dàn trang bằng các thẻ DIV trên web là việc bạn phân vùng các khu vực trên trang web và gọi các kiểu xác định mà bạn đã định nghĩa trước. Thay vì việc dùng các bảng HTML bạn có thể dùng các thẻ DIV linh hoạt để phân hoạch các vùng khác nhau trên trang. Một thẻ

<DIV></DIV>

cũng giống như một phần của miếng ghép để tạo nên trang web hoàn thiện. Ưu điểm của các thẻ DIV là rất linh hoạt, các lớp có thể chồng lên nhau một phần hoặt nhiều phần. Đây là một điểm thú vị mà việc dàn trang bằng HTML không có được. Nhưng nhược điểm của CSS là việc kiểm soát chúng trên các trình duyệt web khác nhau khá khó khăn vì chính tính linh hoạt trên. Các trình duyệt hỗ trợ CSS đôi khi là khác nhau vì vậy nếu dàn trang không tốt thì việc hiển thị cực tệ. Nhưng bạn đừng lo, có khó khăn thì sẽ có người giải quyết khó khăn. Hiện nay tôi biết có một thứ gọi là hack CSS tức là giúp viết CSS hiển thị tốt trên các trình duyệt khác nhau. CSS không phải là một ngôn ngữ lập trình tới thời điểm này (theo tôi được biết).

Về tài liệu CSS thì khá nhiều trên mạng nhưng chủ yếu là bằng tiếng anh. Tôi còn nhớ khi tôi view source một trang web của nước ngoài mà không hề thấy một thẻ HTML tôi đã rú lên sao họ tài thế . Tôi đã lượn vòng khắp các diễn đàn của Việt Nam mong kiếm được quyển sách CSS nào bằng tiếng Việt nhưng mà vô vọng. Ở VN hiện nay tôi gần như là chưa thấy việc dàn trang hoàn toàn bằng CSS trên web mà vẫn sử dụng HTML kết hợp với CSS là chủ yếu. Để học CSS bây giờ chắc bạn phải biết tiếng anh rồi. Và thêm một điều nữa, hay down các trang web đã được dàn trang bằng CSS và các file .css về nghiên cứu, mày mò, trình độ của bạn sẽ tiến triển nhiều đấy. Tiếng anh của tôi rất kém và cũng không đủ thời gian để dịch sách cho các bạn. Google là một thế giới rộng lớn, hãy gõ từ learn CSS để tìm sách học. Tôi có một vài trang web khuyến cáo các bạn nên vào và đọc.

http://www.w3.org/Style/CSS/
http://css.maxdesign.com.au/
http://www.andybudd.com/links/cssweb_standards/
http://www.dezwozhere.com/links.html
http://www.cssbeauty.com/
http://www.csszengarden.com/

Và cũng tặng các bạn một quyển sách về CSS với tựa đề CSS Web Design for Dummies tạm dịch là “Thiết kế web bằng CSS cho người mới bắt đầu”. Dung lượng 12,4 MB là file .pdf. Bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc. Chúc các bạn học tập tốt, năm mới vui vẻ nhé. Download Here

Bài viết được tổng hợp và viết bởi Phạm Lâm. Xin ghi rõ nguồn và tác giả nếu bạn trích dẫn hoặc xuất bản bài viết này.