Archive for the ‘Kiến thức tin học’ Category

Top những site hàng đầu cung cấp các tin công nghệ và kĩ thuật

21 October, 2008

Nếu bạn là dân công nghệ và thích khám phá những thông tin cập nhật, đang hot thì không quá xa lạ với những trang như TechCrunch, ReadWriteWeb hay Lifehacker. Tin tức tại những trang này luôn được cập nhật liên tục và nhanh chóng. Còn chờ gì nữa, hãy add feed những trang được giới thiệu dưới đây để có cái nhìn toàn cảnh về công nghệ trên thế giới mọi lúc mọi nơi.

Readwriteweb.com

Đây là một weblog rất nổi tiếng trên mạng, chuyên cung cấp những tin nóng hổi về các ứng dụng web, các bài phân tích và giới thiệu các khuynh hướng web, mạng xã hội …

Techcrunch.com

Cũng giống như Readwriteweb, TechCrunch cũng là 1 weblog phổ biến với dân công nghệ. Tại đây luôn cập nhật những tin tức mới nhất về các dịch vụ web Startups, web 2.0, tin tức kĩ thuật …

Cnet.com

Cnet rất nổi tiếng trong việc viết bài và giới thiệu các sản phấm hi-tech mới, so sánh giá, giới thiệu các phần mềm miễn phí download, Video và podcasts … Ngoài ra, Cnet còn là chủ sở hữu của Webware, trang chuyên giới thiệu và phân tích các dịch vụ, tiện ích của web 2.0.

Lifehacker.com

Lifehacker rất được ưa chuộng bởi tin tức rất phong phú và hữu ích. Tại đây, bạn được cung cấp nhiều thủ thuật hay về máy tính, phần mềm miễn phí, ứng dụng của Iphone và rất nhiều tiện ích không thể thiếu cho mọi người.

Mashable.com

Weblog hàng đầu chuyên review về các dịch vụ web 2.0. Mashable cho bạn 1 cái nhìn toàn cảnh về tình hình web 2.0 trên thế giới, có nhiều bài phân tích giá trị và các bộ sưu tầm ứng dụng web. Giao diện mới gần đây của Mashable giúp trang này trở nên thân thiện với người đọc hơn.

Engadget.com

Weblog chuyên giới thiệu những sản phẩm hi-tech mới nhất. Engadget luôn cập nhật liên tục những thiết bị KTS đang hot và có nhiều bài phân tích rất hữu ích. Đây là những lý do khiến dân công nghệ luôn quan tâm đến trang này.

Gigaom.com

Gigaom cung cấp các tin tức về Web, thiết bị di động và công nghệ … Trang này thuộc sở hữu của Giga Omni Media, công ty mẹ sở hữu rất nhiều trang trong đó có The Apple Blog, chuyên trang tin tức về các sản phầm của Apple …

Techmeme.com

Techmeme là website hàng đầu chuyên cung cấp những những tin tức công nghệ. Trang này thu thập tin tức từ hơn 1000 trang blog và các trang tin tức truyền thông phổ biến trên mạng hiện nay để hiển thị lên trang chủ của mình. Ở Việt Nam hình như có Góc Nhìn, được xây dựng khá giống với ý tưởng của Techmeme.

Johnchow.com

Blog John Chow dot Com rất nổi tiếng với các blogger chuyên viết blog để kiếm tiền trên mạng. Tại đây bạn có thể tìm kiếm những bài viết giá trị để kiếm tiền trên blog của mình. Nếu tiếng Anh của bạn không tốt lắm, bạn có thể ghé BlogViệt để tìm hiểu các thông tin hữu ích cho các dân chơi blog chuyên nghiệp đang tập tành kiếm tiền trên mạng.

Advertisements

Ten Traps in C# for C++ Programmers

26 January, 2008

n a recent article for the July 2001 MSDN Magazine I talked about What You Need to Know to Move from C++ to C#. In that article I mentioned that the syntax of C# is very similar to that of C++, and that the difficult part of the transition was not the language itself, but getting comfortable with the managed environment of .NET and understanding the extensive .NET Framework.

Related Reading

Programming C#

Programming C#
By Jesse Liberty

Table of Contents
Index
Sample Chapter

Read Online–Safari Search this book on Safari:

 
Only This Book All of Safari
Code Fragments only

I’ve begun to compile a list of the syntax differences that do exist between C++ and C# (the list is available on my Web site. Click on Books then navigate to Programming C# and click on the FAQ). As you might expect, most of the syntactic changes are small and nearly trivial. There are a few changes that are potential traps for the unwary C++ programmer, however, and this article will focus on the ten most dangerous.

Trap #1: Nondeterministic finalization and the C# destructor.

Almost certainly, the biggest difference in C# for most C++ programmers will be garbage collection. While this means you no longer have to worry about memory leaks and ensuring that pointers are deleted, you also give up precise control over when your objects will be destroyed. In fact, there is no explicit destructor in C#.

If you do control an unmanaged resource, however, you will need to explicitly free that resource when you are done with it. Implicit control over a resource is provided with a Finalize method (called a finalizer), which will be called by the garbage collector when your object is destroyed.


We asked Jesse how C# compares with other object-oriented programming languages and how C# fits into the .NET Framework in this oreilly.com interview.


The finalizer should only release unmanaged resources that are held by your object, and should not reference other objects. Note that if you have only managed references you do not need to and should not implement the Finalize method; you want this only for handling unmanaged resources. Because there is some cost to having a finalizer, you ought to implement this only on methods that require it (that is, methods that consume valuable unmanaged resources).

You must never call an object’s Finalize method directly (except that you should call your base class’s Finalize method in your own Finalize). The garbage collector will call Finalize for you.

C#’s destructor looks, syntactically much like a C++ destructor, but it is totally different. The C# destructor is simply a shortcut for declaring a Finalize method that chains up to its base class. Thus writing:

~MyClass()
{ 
  // do work here
}

is identical to writing

MyClass.Finalize()
{ 
  // do work here
  base.Finalize();
}

Trap #2: Finalize versus Dispose.

It is not legal to call a finalizer explicitly. Your Finalize method will be called by the garbage collector. If you do handle limited unmanaged resources (such as file handles) that you want to close and dispose of as quickly as possible, you ought to implement the IDisposable interface. This interface has one method, Dispose, which will perform your cleanup. Your clients are then responsible for calling your Dispose method explicitly. Dispose is the way for your clients to say “don’t wait for Finalize to be called, do it right now.”

If you provide a Dispose method, you ought to stop the garbage collector from calling Finalize on your object; since the clean up will be provided explicitly. To do so, you call the static method GC.SuppressFinalize, passing in this the pointer for your object. Your Finalize method can then call your Dispose method.

Thus you might write:

public void Dispose()
{
 // perform clean up

 // tell the GC not to finalize
 GC.SuppressFinalize(this);
}

public override void Finalize()
{
 Dispose(); 
 base.Finalize();
}

For some objects, you’d rather have your clients call Close (for example, Close makes more sense than Dispose for file objects). You can implement this by creating a private Dispose method and a public Close method, and have your Close method invoke Dispose.

Because you can not be certain that your client will call Dispose reliably, and because finalization is nondeterministic (you can’t control when the GC will run), C# provides a Using statement which ensures that Dispose will be called at the earliest possible time. The idiom is to declare which objects you are using, and then to create a scope for these objects with curly braces. When the close brace is reached the Dispose method will be called on the object automatically:

using System.Drawing;
class Tester
{
  public static void Main()
  {
   using (Font theFont = new Font("Arial", 10.0f))
   {
     // use theFont

   }  // compiler will call Dispose on theFont

   Font anotherFont = new Font("Courier",12.0f);

   using (anotherFont)
   {
     // use anotherFont

   } // compiler calls Dispose on anotherFont

  }

}

In the first part of this example, the Font object is created within the Using statement. When the Using statement ends, Dispose is called on the Font object. In the second part of the example, a Font object is created outside of the Using statement. When you decide to use that font, you put it inside the Using statement and when that statement ends, once again Dispose is called.


Check out O’Reilly’s new .NET Resource Center for the latest articles and books covering Microsoft’s .NET and C# technologies.


The Using statement also protects you against unanticipated exceptions. No matter how control leaves the Using statement, Dispose is called. It is as if there were an implicit try-catch-finally block.

Trap #3: C# distinguishes between value types and reference types.

Like C++, C# is a strongly typed language, and like C++, C# divides types into two sets: intrinsic (built-in) types offered by the language, and user-defined types that are defined by the programmer.

In addition to intrinsic types and user-defined types, C# differentiates between value types and reference types. Value types hold their value on the stack, like variables in C++, unless they are embedded within a reference type. Reference type variables sit on the stack, but they hold the address of an object on the heap, much like pointers in C++. Value types are passed to methods by value (a copy is made) while reference types are effectively passed by reference.

Classes and interfaces create reference types, but note carefully (see trap #5) structs are value types as are all the intrinsic types.

Trap #4: Watch out for implicit boxing.

Boxing and unboxing are the processes that enable value types (e.g., integers) to be treated as reference types (objects). The value is “boxed” inside an object, and subsequently “unboxed” back to a value type. Every type in C#, including the intrinsic types, derive from Object and may be implicitly cast to an object. Boxing a value allocates an instance of Object and copies the value into the new object instance.

Boxing is implicit, so when you provide a value type where a reference is expected the value is implicitly boxed. Boxing brings some performance overhead, so avoid boxing where possible, especially in large collections.

To return the boxed object back to a value type you must explicitly unbox it. The unboxing occurs in two steps: Check the object instance to make sure it is a boxed value of the given value type. Copy the value from the instance to the value-type variable. In order for the unboxing to succeed, the object being unboxed must be a reference to an object that was created by boxing a value of the value type.

using System;
public class UnboxingTest 
{
  public static void Main() 
  {
   int i = 123;

   //Boxing
   object o = i;

   // unboxing (must be explicit)
   int j = (int) o;
   Console.WriteLine("j: {0}", j);
  }
}

If the object being unboxed is null or a reference to an object of a different type, an InvalidCastException is thrown.

Trap #5: Struct is very different in C#.

In C++ a struct is nearly identical to a class. In C++, the only difference is that a struct has public access as its default (rather than private) and its inheritance is public by default (again, rather than private). Some C++ programmers use structs as data-only objects, but that is a convention not supported by the language and discouraged by many object-oriented designers.

In C#, a struct is a simple user-defined type, a lightweight alternative that is quite different from a class. While structs do support properties, methods, fields, and operators, structs don’t support inheritance or destructors.

More importantly, while a class is a reference type, a struct is a value type (see trap #3). Thus, structs are useful for representing objects that do not require reference semantics. Structs are somewhat more efficient in their use of memory in arrays, however they may be less efficient when used in collections. Collections expect references, and structs must be boxed (see trap #4). There is overhead in boxing and unboxing, and classes may be more efficient in large collections.

Trap #6: Virtual methods must be explicitly overridden.

In C# the programmer’s decision to override a virtual method must be made explicit with the override keyword.

To see why this is useful, assume that a Window class is written by Company A, and that ListBox and RadioButton classes were written by programmers from Company B using a purchased copy of the Company A Window class as a base. The programmers in Company B have little or no control over the design of the Window class, including future changes that Company A might choose to make.

Now suppose that one of the programmers for Company B decides to add a Sort method to ListBox:

public class ListBox : Window
{
  public virtual void Sort() {"}
}

This presents no problems until Company A, the author of Window, releases version 2 of its Window class. It turns out that the programmers in Company A also added a Sort method public class Window:

public class Window
{
  // "
  public virtual void Sort() {"}
}

In C++ the new virtual Sort method in Windows would now act as a base method for the virtual Sort method in ListBox. The compiler would call the Sort method in ListBox when you intend to call the Sort in Window. In C# a virtual function is always considered to be the root of virtual dispatch, that is, once C# finds a virtual method, it looks no further up the inheritance hierarchy If a new virtual Sort function is introduced into Window the run-time behavior of ListBox is unchanged. When ListBox is compiled again, however, the compiler generates a warning:

"\class1.cs(54,24): warning CS0114: 'ListBox.Sort()' hides 
inherited member 'Window.Sort()'.

To make the current member override that implementation, add the override keyword. Otherwise add the new keyword.

To remove the warning, the programmer must indicate what he intends. He can mark the ListBox Sort method new, to indicate that it is not an override of the virtual method in Window:

public class ListBox : Window
{
  public new virtual void Sort() {"}

This action removes the warning. If, on the other hand, the programmer does want to override the method in Window, he need only use the override keyword to make that intention explicit.


For more in-depth coverage of Microsoft’s .NET Framework, visit the O’Reilly’s .NET DevCenter.


Trap #7: You may not initialize in the header.

Initialization works differently in C# than it does in C++. Suppose you have a class Person with a private member variable age, and a derived class Employee with a private member variable salaryLevel. In C++ you might initialize salaryLevel in the initialization part of the Employee constructor, like this:

Employee::Employee(int theAge, int theSalaryLevel):
Person(theAge)        // initialize base
salaryLevel(theSalaryLevel) // initialize member variable
{
  // body of constructor
}

This construct is not legal in C#. While you can still initialize the base, the initialization of the member variable as shown here would cause a compile error. You can, however, set the initial value for the member variable in C# when you declare it:

Class Employee : public Person
{
  // declarations here
  private salaryLevel = 3;   // initialization
}

Note also that you do not add a semi-colon after the class declaration, and that each member must have its access declared explicitly.

Trap #8: Boolean values do not convert to integers.

In C# Boolean values (true, false) do not equate to integer variables. Thus, you may not write:

if ( someFuncWhichReturnsAValue() )

and count on the idea that if someFuncWhichReturnsAValue returns a zero it will evaluate false, otherwise true. The good news is that the old error of using assignment versus equality is no longer a problem. Thus, if you write:

if ( x = 5 )

you will get a compile error, since x = 5 evaluates to 5, which is not a Boolean value.

Trap #9: You may not “fall through” in switch statements.

In C# a switch statement may not “fall through” to the next statement if it does any work. Thus, while the following is legal in C++, it is not legal in C#:

switch (i)
{
  case 4:
   CallFuncOne();
  case 5: // error, no fall through
   CallSomeFunc();
}

To accomplish this, you need to use an explicit goto statement:

switch (i)
{
  case 4:
   CallFuncOne();
   goto case 5;
  case 5:
   CallSomeFunc();
}

If the case statement does not work (has no code within it) then you can fall through:

switch (i)
{
  case 4: // fall through
  case 5: // fall through
  case 6:
   CallSomeFunc();
}

Trap #10: C# Requires definite assignment.

C# imposes definite assignment, which requires that all variables be assigned a value before they are used. Thus, you can declare a variable without initializing it, but you may not pass it to a method until it has a value.

This raises a problem with values you create simply to pass them to a method by reference, to act as “out” parameters. For example, suppose you have a method that returns the current hour, minute and second. If you were to write:

  int theHour;
  int theMinute;
  int theSecond;
timeObject.GetTime( ref theHour, ref theMinute, ref theSecond)

You would get a compile error for using theHour, theMinute, and theSecond without initializing them:

Use of unassigned local variable 'theHour'
Use of unassigned local variable 'theMinute' 
Use of unassigned local variable 'theSecond'

You can initialize them to zero or some other innocuous value to quiet the pesky compiler:

  int theHour = 0;
  int theMinute = 0;
  int theSecond = 0;
timeObject.GetTime( ref theHour, ref theMinute, ref theSecond)

But that is too silly for words. The entire point of these variables is to pass them by reference into GetTime where they’ll be changed. To solve this problem, C# provides the out parameter modifier for this situation. The out modifier removes the requirement that a reference parameter be initialized. The parameters to GetTime, for example, provide no information to the method; they are simply a mechanism for getting information out of it. Thus, by marking all three as out parameters, you eliminate the need to initialize them outside the method. Out parameters must be assigned a value before the method they are passed in to returns. Here are the altered parameter declarations for GetTime:

 public void GetTime(out int h, out int m, out int s)
 {
   h = Hour;
   m = Minute;
   s = Second;
 }

and here is the new invocation of the GetTime method:

  timeObject.GetTime( out theHour, out theMinute, out theSecond);

AJAX – sự kết hợp kỳ diệu của công nghệ web

22 January, 2008

Đề tài kỹ thuật vốn luôn khô khan và không mấy thú vị, nhưng những câu chuyện về quá trình phát triển của AJAX trong không gian ứng dụng Internet đa phương tiện đã tạo nên sức hút khó tin xuyên suốt năm 2005.

Thế hệ Web 2.0 chỉ vừa bắt đầu và sẽ phải trải qua cả một chặng đường dài phía trước để có thể thay đổi những gì vốn đã trở nên quen thuộc với mọi người hiện nay. Đóng vai trò then chốt trong giai đoạn thứ hai của web là tổ hợp công nghệ AJAX. Dù thế giới chưa thực sự sẵn sàng đón nhận, nhiều người cho rằng các ứng dụng AJAX đang phát triển còn nhanh hơn cả định luật Moore – động lực thúc đẩy ngành điện toán gốc.

AJAX là gì?

AJAX, viết tắt từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML không đồng bộ), là bộ công cụ cho phép tăng tốc độ ứng dụng web bằng cách cắt nhỏ dữ liệu và chỉ hiển thị những gì cần thiết, thay vì tải đi tải lại toàn bộ trang web. AJAX không phải một công nghệ đơn lẻ mà là sự kết hợp một nhóm công nghệ với nhau. Trong đó, HTML và CSS đóng vai hiển thị dữ liệu, mô hình DOM trình bày thông tin động, đối tượng XMLHttpRequest trao đổi dữ liệu không đồng bộ với máy chủ web, còn XML là định dạng chủ yếu cho dữ liệu truyền. Đây đều là công nghệ sẵn có nhưng Javacript đã lắp ráp chúng lại để thực hiện những “sứ mệnh” đáng khâm phục.

Read the rest of this entry »

WAMP5, WAMP là gì? PHP là gì?

22 January, 2008

Từ cấu tạo WAMP nói về một bộ nhiều ứng dụng nguồn mở miễn phí, hợp lại với Microsoft Windows, cái mà thường dùng trong những môi trường máy chủ web. Chồng phần mềm WAMP chu cấp các nhà phát triển với bốn phần tử then chốt của một máy chủ web: một hệ điều hành, kho dữ liệu, máy chủ đãi web và phần mềm ra văn mã cho mạng web. Sự hợp lại của việc sử dụng những chương trình này gọi là một chồng trên máy chủ (server stack). Trong chồng này, Microsoft Windows hệ điều hành (operating system), Apache là phần mềm máy chủ web, MySQL lo liệu các thành phần kho dữ liệu, trong lúc PHP, Python, hoặc PERL tượng trưng các ngôn ngữ chủ động ra văn mã.trang web này cho thấy có nhiều loại WAMP khác nhau. Một trong những gói WAMP là phiên bản 1.7.2 của WAMP5 (21 MB) ra ngày 6-6-2007. Nó bao gồm phần mềm hệ máy chủ web Apache 2.2.4, ngôn ngữ ra văn mã PHP 5.2.3, và hệ thống kho dữ liệu MySQL 5.0.41. Một phần của bộ phần mềm WAMP5 là cả PhpMyAdmin 2.10.1 lẫn SQLiteManager 1.2.0.

phpMyAdmin là một công cụ viết thành văn bản bằng PHP nhằm để lo liệu cho việc quản trị MySQL qua mạng web toàn cầu. Hiện hành nó có thể tạo lập hoặc cho rớt các kho dữ liệu; tạo lập, cho rớt hoặc biến đổi các bảng kê; bỏ đi, soạn thảo hoặc cho thêm vào nhiều cột dữ liệu khác nhau, thi hành bất cứ lệnh nào của SQL, và quản lý các chìa khoá trên các cột dữ liệu.

SQLiteManager is một công cụ web đa ngữ dùng để quản lý kho dữ liệu SQLite. SQLite là một hệ thống quản lý kho dữ liệu liên quan, phục tùng mệnh lệnh ACID (bốn mục tiêu lý tưởng cho hệ quản lý giao dịch): atomicity (có tổ chức nguyên tử), consistency (kiên định), isolation (cô lập), và durability (lâu bền). Hệ thống SQLite được chứa đựng trong một thư viện lập trình tương đối nhỏ dựa trên ngôn ngữ C.

Bạn thích lập trình web bằng ngôn ngữ PHP hay Python (Mãng Xà), tại sao? Có nên dùng PHP để dạy học viên hay không, tại sao? Tạ ơn trên PHP không phải là một con nai tơ!

PHP viết tắt cho PHP Hypertext Preprocessor có nghĩa là bộ tiền xữ lí siêu văn bản PHP, vâng, PHP cũng là một phần trong diễn giải ý nghĩa của nó. PHP là một ngôn ngữ lập trình cho phép lập web viên tạo nội dung sống động có khả năng tương tác với các kho dữ liệu. PHP thường được dùng để phát triển các chương trình ứng dụng phần mềm trên web. Người ta thường so sánh PHP với Python. Python là một ngôn ngữ lập trình không biên dịch sẳn nhưng làm tới đâu dịch tới đó, thường tương tác với người dùng, và dựa trên ngôn từ vật thể. Người ta thường so sánh Python với Tcl, Perl, Scheme hoặc Java.

Python phối hợp uy lực đáng nể với cú pháp thật rành mạch. Nó có nhiều đơn bộ, nhiều lớp, nhiều ngoại lệ, nhiều loại dữ liệu năng nổ rất cao cấp, và có thể thay loại dữ liệu một cách năng nổ – trong khi chương trình đang chạy. Có nhiều giao diện với các lời gọi và thư viện hệ thống cũng như với các hệ khung như X11, Motif, Tk, Mac, MFC, và wxWidgets. Đơn bộ mới xây vào có thể viết bằng C hoặc C++. Python cũng dùng làm một ngôn ngữ nối dài cho các ứng dụng cần phải có giao diện khả lập trình.

PHP 5 mới có rượt theo kịp với những đặt trưng mà Python 1995 đã có từ 10 năm trước. Điều này không thành vấn đề vì cái mà làm cho PHP thành công hơn Python không phải vì những cái mà PHP không có mà là vì những đặt trưng nó có nhưng lại cao thượng hơn Python. Với lại người ta thường lẫn lộn đơn giãn với sự thiếu hiệu suất.

Dưới đây là các khu vực nơi mà Python vẫn còn thua kém dù được đi trước PHP hơn nửa thập niên:

* Python không phải là một ngôn ngữ khuôn mẫu để lập trình viên có thể hổn hợp mã nguồn với HTML một cách dễ dàng. Trên phương diện này, PHP dễ uốn nắn hơn nhiều.

* Python là một ngôn ngữ thiếu kĩ năng cao cấp xử lí các chuổi tự. Một lí do là vì nó cho rằng các chuổi tự không thể biến đổi được. PHP có tiện nghi xử lí chuổi tự tốt hơn, ví dụ như đệm đầu ra.
* Tài liệu của PHP sạch hơn, dễ hiểu hơn là của Python. Có thể là vì PHP là một ngôn ngữ đơn giản hơn.

* PHP phối hợp chặt chẽ hơn với vô số các thứ trên web, ví dụ như HTTP và các biến số SERVER.

Thiết kế của Python tao nhã và dễ mến cho các bác học máy tính trong khi đó PHP có mùi vị thực dụng thích hợp hơn với các lập web viên. Thế nên có người nghĩ rằng Python sẽ không thành công bằng PHP cho lập trình web. Ngược lại PHP yếu hơn cho các việc với mục đích tổng quát. Đó là cách Python sẽ tăng trưởng nhanh nhất: là một ngôn ngữ lập trình bao quát cạnh tranh với Fortran, Java, C# và C++.

Tạo blog với tên miền riêng (WordPress.com)

20 January, 2008
Chắc hẳn các bạn đã quá quen với những cái tên của các nhà cung cấp dịch vụ blog miễn phí như: Blogger, 360Yahoo, WordPress, Livejournal, Myspace, Myopera, … với cái tên dài lê thê như: http://360.yahoo.com/xxxxxxxx, http://xxxxxxx.blogspot.com, http://my.opera.com/xxxxxx, http://xxxxx.wordpress.com

Ưu điểm của việc sử dụng các dịch vụ blog miễn phí này là rất dễ dùng, rất ổn định và bạn không phải trả một đồng phí nào cho việc sử dụng chúng. Nhưng nhược điểm lớn nhất của chúng là khó tùy biến giao diện hay thêm bớt các tính năng theo sở thích của bạn. Bạn chỉ được dùng những gì người ta cung cấp cho bạn. Nếu như bạn muốn thể hiện cá tính hay có nhu cầu nhiều hơn so với những gì mà các dịch vụ miễn phí cung cấp thì điều này quả là chưa thể đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Với một blog chạy trên webhosting của riêng bạn với tên miền dạng yourdomain.com, không những nó không “đụng hàng” với bất kì ai mà nó còn thể hiện được cá tính của riêng bạn. Hơn thế nữa, bạn có thể tùy ý thay đổi giao diện, thêm bớt các tính năng trên blog để đáp ứng cho nhu cầu của bạn.

Thoạt nghe thì có vẻ rất phức tạp và khó, nhưng thật ra lại rất dễ dàng. Tôi có thể tổng kết quá trình làm một blog như sau:

Read the rest of this entry »